Görevler

 
 1. Sağlık Bilimleri Üniversitesi, Ankara Onkoloji Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Başhekimi, 2016 -.
 2. World Apheresis Association (WAA) (Dünya Aferez Birliği), president-elect (Seçilmiş Başkan), 2016 - .
 3. Hemovijilans sempozyumu, Başkan, 2018.
 4. Onkolojide Klinik Eczacılık Sempozyum, Başkan, 2017.
 5. Onkolojik rehabilitasyon sempozyumu, Başkan, 2017.
 6. Onkolojide klinik araştırmalar sempozyumu, Başkan, 2017.
 7. Onkolojide palyatif bakım sempozyumu, Başkan, 2017.
 8. Klinik araştırmalar ve iyi klinik uygulamalar kursu, Başkan, 2017.
 9. Onkolojide Sağlık Hukuku sempozyumu, Başkan, 2017.
 10. III. Türkiye-Özbekistan Uluslararası Hematoloji Kongresi, Kongre Eşbaşkanı, 2017.
 11. Transfusion & Apheresis Science, Editor, 2016 - .
 12. II. Türkiye-Özbekistan Uluslararası Hematoloji Kongresi, Kongre Eşbaşkanı, 2016.
 13. Transfusion & Apheresis Science, 2015, Guest Editor.
 14. I. Türkiye-Özbekistan Uluslararası Hematoloji Kongresi, Kongre Eşbaşkanı, 2015.
 15. II. Ulusal Hematolojik Onkoloji Kongresi, Kongre Başkanı, 2014
 16. IX. Ulusal Aferez Kongresi, Kongre Başkanı, 2014.
 17. Transfusion & Apheresis Science, 2013, Guest Editor.
 18. VIII. Ulusal aferez kongresi, Kongre Başkanı, 2013.
 19. I. Ulusal Hematolojik Onkoloji Kongresi, Kongre Başkanı, 2013.
 20. I. Hematolojik Onkoloji ve Kemik İliği Nakli Sempozyumu, Sempozyum Başkanı, 2014.
 21. Hematolojik Onkoloji Derneği, Başkan, 2013-2015.
 22. American Society For Apheresis (ASFA), International Board Member, 2012-.
 23. Türk Aferez Derneği, Başkan, 2012-2014.
 24. Sağlık Bakanlığı, Kemik İliği Nakli Bilim Kurulu Üyesi, 2012-.
 25. Transfusion & Apheresis Science, Editorial Board Member, 2012
 26. Dünya Aferez Kongresi- 2012, İstanbul, Kongre Sekreteri.
 27. Transfusion & Apheresis Science, 2012, Guest Editor.
 28. Ankara Onkoloji Eğitim ve Araştırma Hastanesi, “Hematoloji Kliniği İdari ve Eğitim Sorumlusu”, 2012-.
 29. VI. Ulusal Hemaferez kongresi, Kongre Sekreteri, 2011.
 30. Türk Hematoloji Derneği, Kök hücre nakli, Bilimsel Altkomite Başkanı, 2010-.
 31. NCCN Hematolojik maligniteler kongresi, Bilimsel Sekreter, 2010.
 32. Türkiye klinikleri Hematoloji Onkoloji Özel Sayı Editörü-2010.
 33. V. Ulusal Hemaferez kongresi, Kongre Sekreteri, 2010.
 34. V. Ulusal Hemaferez kongresi, Düzenleme Kurulu Üyesi, 2010.
 35. Terapötik aferez eğitim merkezi sorumlusu, 2010-.
 36. Ankara Onkoloji Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Terapötik aferez merkezi sorumlusu, 2010-.
 37. Sağlık Bakanlığı Hematoloji Uzmanlığı Müfredatı Komisyon Üyesi.
 38. IV. Ulusal Hemaferez kongresi, Kongre Sekreteri, 2009.
 39. IV. Ulusal Hemaferez kongresi, Düzenleme kurulu üyesi, 2009.
 40. Ankara Onkoloji Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Başhekim vekili, 2009.
 41. Joint Accreditation Committee ISCT/ EBMT (JACIE), “Avrupa Müfettişi”,2009-.
 42. Ankara Onkoloji Günleri, Düzenleme kurulu üyesi, 2009.
 43. Sağlık Bakanlığı, Tıpta uzmanlık kurulu- hematoloji çalışma grubu üyesi, 2009-.
 44. Sağlık Bakanlığı, Kan bilim kurulu üyesi, 2009-2012.
 45. Sağlık Bakanlığı, Aferez-fotoferez bilim kurulu üyesi, 2009-2010.
 46. Sağlık Bakanlığı, Terapötik aferez bilim kurulu üyesi, 2010-.
 47. Sağlık Bakanlığı, Performans ve kalite yönetimi bilim kurulu üyesi, 2009-.
 48. Ankara Onkoloji Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Merkez laboratuarı koordinatörü, 2009-.
 49. Ankara Onkoloji Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Etik kurul üyesi, 2009-.
 50. Acta Oncologica Turcica dergisi, Editör Yardımcısı, 2009-.
 51. Hemaferez Derneği, Genel Sekreter, 2008-2012.
 52. Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu, Türk Dil Kurumu Başkanlığı, Tıp Terimleri Çalışma Grubu üyesi, 2008-.
 53. Ankara Onkoloji Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Transfüzyon Komitesi Başkanı, 2009-.
 54. Ankara Onkoloji Eğitim ve Araştırma Hastanesi, “Kök Hücre Nakli Merkezi Direktörü”, 2009-.
 55. Ankara Onkoloji Eğitim ve Araştırma Hastanesi, “Hematoloji Klinik Şefi”, 2009-2012.
 56. IV. Ulusal Hemaferez Kursu, Düzenleme Kurulu Üyesi, 2008.
 57. III. Ulusal Hemaferez Kongresi, Düzenleme Kurulu Üyesi, 2007.
 58. Hemaferez Derneği, Yönetim Kurulu Üyesi, 2006-.
 59. Türk Hematoloji Derneği, Transfüzyon ve Aferez Bilimsel Alt Komitesi Sekreteri, 2006-2008.
 60. Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi, Kemik İliği ve Transplantasyon Ünitesi koordinatörü, 2005-2009.
 61. Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi, Aferez Ünitesi ve Kök Hücre Laboratuarları koordinatörü, 2005-2009.
 62. Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi, Transfüzyon komitesi üyesi, 2005-2009.
 63. Türk Kızılayı, Kan ve Kan Ürünleri Tıbbi Danışma Kurulu Üyeliği, 2006-.
 64. Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi, XXI. Gevher Nesibe Tıp Günleri, IV. Deneysel ve Klinik Araştırma Kongresi, Düzenleme Kurulu Üyesi, 2003.
 65. I. Ulusal Tıbbi Onkoloji Kongresi, Düzenleme Kurulu Üyesi, 2003.
 66. Ankara Üniversitesi Tip Fakültesi, İç Hastalıkları Araştırma Görevlileri, Asistan Temsilcisi, 1998-1999.