Kitaplar

Altuntas F, Yakıncı C, Aydogdu I. Hematolojide Sözün Demi. Akademisyen Kitabevi Yayın Dağıtım ve Pazarlama AŞ, Ankara 2016. ISBN:      

              9786059354233.

Ali Hakan Kaya, Fevzi Altuntaş. Trombotik trombositopenik purpura. Sağlıklı Yaşam İçin Erken Tanı Rehberi. Ed: Yakıncı C. Akademisyen

              Yayınevi. 2014.

Altuntas F, Aydogdu I. Hematoloji Tıp Terimleri sözlüğü. Türk Dil kurumu, tıp terimleri sözlüğü çalışma grubu. Ed. Yakıncı C. Ankara 2014.

 Tekgündüz E, Bozdağ SC, Altuntaş F. Myeloma Alfabesi. İstanbul Medikal Sağlık ve Yayıncılık, 2013.

F. Altuntaş. Gönüllü kan, kök hücre ve kordon kanı vericiliği. Koruyucu Sağlık Rehberi. Ed: Cengiz Yakıncı, Yalçın Özkan. Elma Yayınları,

             Ankara 2012.

F. Altuntaş, Sibel Kabukcu Hacıoğlu, Osman İlhan. Periferik kök hücre mobilizasyonu. İstanbul Matbacılık, 2009,  İstanbul.

F. Altuntaş, İsmet Aydoğdu, Osman İlhan. Kronik lenfositik lösemi. Sistem Ofset matbacılık, 2008, Ankara.

F. Altuntaş, Ali Ünal, Mustafa Çetin, İsmail Sarı, Bülent Eser. Hematolojide Pratik Yaklaşımlar. Başkent Klişe Matbaası, 2004, Ankara.

B. Ündar, F. Altuntaş, A. Katgı, AG. Aköz, C. Adıguzel, D. Argon, Hİ. Sarı, M. Aktan, M. Nalçacı, M. Miskioğlu, M. Yenerel, N. Güler, N.

            Sayınalp, Ö. Arslan, R. Yıldırım (Lenfoma Çalışma Grubu). Türk Hematoloji Derneği Lenfoma Tanı ve Tedavi Kılavuzu. Efil Yayınevi, Ankara,

           2012.

F. Altuntaş ve ark. Ulusal Kan ve Kan Ürünleri Rehberi, Ankara, 2011.

F. Altuntaş, Osman İlhan, Ali Ünal, Hakan Göker. Aferez İlkeler ve Uygulamalar, Türkiye klinikleri, Ankara 2011.

F. Altuntaş, Kronik Myeloproliferatif Hastalıklar. Cecil Textbook of Medicine. Goldman and Ausiello. Çeviri Editorü; Serhat Ünal; Güneş Kitabevi,

             İstanbul, 2006: 1099-1106.

F. Altuntaş,  Kanama ve Hemostaz. Current Yoğun Bakım Tanı Ve Tedavi; Frederic S. Bongard, Darrly Y. Sue. Çeviri Editörü; Muhammed

            Güven; Güneş Kitabevi, İstanbul, 2003: 443-465.

E. Tekgündüz, F. Altuntaş. Kök hücre nakli: Perifer mi? Kemik iliği mi? Kord kanı mı? Kanıta dayalı rehber. Hemaferez Kongresi Eğitim

             Kitapçığı, sayfa 16-22, (2010).

S. Kabukcu, F. Altuntaş. Periferik kök hücre mobilizasyonu. Hemaferez Kongresi Eğitim Kitapçığı, sayfa 144-181, (2009).

F. Altuntaş. Donör Trombosit Aferezi: Nasıl, hangi cihazla yapmalıyım? Hemaferez Kongresi Eğitim Kitapçığı, sayfa 19-25, (2007).

F. Altuntaş. Donor Platelet Apheresis. European Society For Haemapheresis and Haematherapy Congress, Education Book, pages 34-37,

             (2005).