Konuşmalar

. Periferik Kök Hücre Mobilizasyonu (Ulusal aferez Kongresi, Gazimagusa, 2014) 

. Stem cell mobilization failure, (Amerikan Aferez Kongresi, San Fransisco, 2014)
. Hematolojide evde bakım (Uluslararası Evde Sağlık ve Sosyal Hizmetler Kongresi, Antalya, 2013)
. Dünyada ve Türkiyede Kök hücre Nakli ( Onkoloji Hemşireliği Derneği,Ankara 2013)
• ALL-ph+ NCCN-2013 (NCCN Türkiye, Ankara, 2013)
• APL güncel tedavi- NCCN- 2013 (NCCN Türkiye, Ankara, 2013)
• Büyüme Faktörleri - NCCN 2010 (NCCN Türkiye, Ankara, 2010)
• Donor Trombosit Aferezi: Nasıl, Hangi cihazla yapmalıyım? (Aferez Kongresi, Kıbrıs,2007)
• Donor PLT apheresis-ESFH (Avrupa Aferez Kongresi, Antalya, 2005)
• Donorden damara nerde hata yapıyoruz (THD Kongresi, İzmir, 2008)
• Donör aferezi (Türkkızılayı, Kan bankası hekimleri sertifikasyon kursu, Ankara, 2010)
• Donör trombosit aferezi (KMTD kongresi, Antalya, 2008)
• Hematolojide Evde bakım (Evde Bakım Kongresi,Antalya, 2013)
• HODGKIN LENFOMA-NCCN 2010 (NCCN Türkiye, Ankara, 2010)
• İnteraktif olgu sunuları (THD Kongresi, İzmir, 2008)
• Kan ürünleri- komplikasyon ve reaksiyonlar (Hemşirelik Yüksek Okulu- Kurs, Kayseri, 2007)
• Kemik iliği baskılanmış hastalarda transfüzyon (KMTD kongresi, Antalya, 2006)
• KML direnci ve güncel tedavisi (Konya Tıp Günleri, Konya, 2008)
• Kök hücre Mobilizasyonu (THD okulu, Mardin, 2009)
• Kök hücre nakli (Ankara Onkoloji Günleri, Ankara, 2009)
• Kriyoprezervasyon (Hücresel Tedavi Kongresi, Nevşehir, 2009)
• MDS tedavi (Konya Hematoloji Günleri, Konya, 2008)
• Myeloid büyüme faktörleri-G-CSF (Ankara Onkoloji Günleri, Ankara, 2010)
• Hodgkin Lenfoma PET tabanlı tedavi- NCCN 2013 (NCCN Türkiye, Ankara, 2013)
• Nodüler Lenfosit Predominant Hodgkin Lenfoma: NCCN 2013 (NCCN Türkiye, Ankara, 2013)
• Periferik kök hücre aferezi: mobilizasyon başarısızlığı (Aferez Kongresi, Kıbrıs, 2008)
• Post ASH lenfoma gözden geçirme (Ankara, 2009)
• Kök Hücre Nakli sonrası infeksiyon PROFLAKSİ. NCCN 2010 (NCCN Türkiye, Ankara, 2010)
• TMR on call (Fellow Seminars, 2005, USA)
• Transfüzyon prensipleri (THD okul, Erzurum, 2007)
• Trombozlu hastaya yaklaşım (Cumhuriyet Tıp Günleri, Sivas, 2004)
• Venookluzif Hastalık (VOD-SOS) (Aferez Kongresi, Kıbrıs, 2013)