Kurslar

 • 1. Geriatrik Hematoloji Kursu, 6-8 Kasim 2013, Barcelona, Ispanya
 • 2. Kanser Kök Hücresi kursu, 22-24 Nisan 2011, Nice/Fransa.
 • 3. Joint Accreditation Committee ISCT/EBMT (JACIE), “Avrupa Müfettişliği Kursu”, 2008, Atina, Yunanistan.
 • 4. Sağlık Bakanlığı, “Girişimsel İşlemler Listesi Yeniden Yapılandırma Çalıştayı- Hematoloji ve Kemik iliği nakli-”, 2009, Ankara.
 • 5. Sağlık Bakanlığı, İlaç Eczacılık Genel Müdürlüğü, “Araştırıcı Eğitimi Programı”, 2009, Ankara.
 • 6. Türk Hematoloji Derneği Okulu, “Hematopoetik kök hücre nakli kursu”, 2009, Mardin.
 • 7. Heinrich Heine Universitesi, “Advanced level MDS course”, 2008, Düseldorf, Almanya.
 • 8. FED training, “Etkili sunum teknikleri kursu”, 2008, Ankara.
 • 9. Türk Hematoloji Derneği, “Transfüzyon Kursu”, 2008, İzmir.
 • 10. Hacettepe Üniversitesi, “Sağlık kuruluşları yönetimi kursu”, 2008, Ankara.
 • 11. Türk Hematoloji Derneği, “Destek tedavileri kursu”, 2007, Erzurum.
 • 12. Türk Hematoloji Derneği, “Tıbbi Genetik Kursu”, 2007, Antalya.
 • 13. Türk Hematoloji Derneği, “Ekstranodal lenfomalar kursu”, 2006, Ankara.
 • 14. CH Lyon-Sud Üniversitesi and Professor Bertrand Coiffier, Lymphoma Forum of Excellence (LYFE), “Lymphoma training course”, 2006, Lyon, Fransa.
 • 15. Eurpoean School of Hematology (ESH), “Blood and Bone Marrow Transplantation Course”, 2006, Barcelona, İspanya.
 • 16. UT Southwestern Stem Cell Research Center Laboratories, “Stem Cell Training Course”, 2005, Texas/USA.
 • 17. Baylor College of Medicine, “Transplantation Immunology and HLA Course”, 2004, Texas/USA.
 • 18. Türk Hematoloji Derneği, “Klinisyen-Patolog ortak lenfoma kursu”, 2004, İstanbul.
 • 19. Türk Hematoloji Derneği, “Kan ve kemik iliği transplantasyon kursu”, 2004, İzmir.
 • 20. Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi, Tıp Eğitimi ABD, yardımcı doçentliğe atanmadan önce eğiticilerin eğitimi sertifika programı, “Eğitim becerileri kursu”, 2004, Kayseri.
 • 21. Türk Hematoloji Derneği, “VII. Mezuniyet sonrası hematoloji eğitim kursu”, 2003, İstanbul.
 • 22. Türk Hematoloji Derneği, “İmmunhematoloji kursu”, 2003, İstanbul.
 • 23. Türk Hematoloji Derneği, “III. Hematoloji ilk basamak kursu”, 2003, İstanbul.
 • 24. Erciyes Üniversitesi, Deneysel ve Klinik Araştırma Merkezi (DEKAM), “Deneysel Tümör oluşturma ve hücre kültür teknikleri kursu”, 2003, Kayseri.
 • 25. Erciyes Üniversitesi, Deneysel ve Klinik Araştırma Merkezi (DEKAM), “Moleküler Genetik Kursu”, 2003, Kayseri.
 • 26. Türk Onkoloji Grubu, “Temel Onkoloji Kursu”, 2003, Antalya.
 • 27. Türk Onkoloji Grubu, “Temel Onkoloji Kursu”, 2003, Kemer, Antalya.
 • 28. Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi, “III. HLA sistemi ve Transplantasyon immünolojisi kursu”, 2003, Kayseri.
 • 29. Karadeniz Teknik Üniversitesi, “Hematolojide uygulamalı hücre kültür teknikleri kursu”, 2003, Trabzon.
 • 30. Gülhane Askeri Tıp Akademisi, “Hematopoetik Kök Hücre Nakli”, 2002, Ankara.
 • 31. Febril Nötropeni (FEN) grubu, “3. Mezuniyet Sonrası Eğitim Kursu”, 2002, Antalya.
 • 32. Hemaferez Derneği, “I. Hemaferez Atölye Çalışması”, 2002, Eskişehir.
 • 33. Türk Hematoloji Derneği , “VI. Mezuniyet Sonrası Hematoloji Kursu”, 2002, Kemer, Antalya.
 • 34. Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi, XIX. Gevher Nesibe Tıp Günleri, “Hematolojİ- Onkoloji’de Güncel Yaklaşımlar ve Deneysel Tümör Oluşturma Yöntemleri kursu”, 2001, Kayseri.
 • 35. “İyi Klinik Uygulamalar (İKU/GCP) ve Monitörizasyonu kursu”, 2001, Ankara.
 • 36. Febril Nötropeni grubu, “2. Mezuniyet Sonrası Eğitim Kursu”, 2000, Ankara.
 • 37. Türk Hematoloji Derneği, “V. Mezuniyet Sonrası Hematoloji Kursu”, 2001, İzmir.
 • 38. The University of Manchester, “Bone Marrow and Stem Cell Transplantation Course”, 2001, Manchester, İngiltere.
 • 39. Türkiye Endokrinoloji ve Metabolizma Derneği, “Hipotalamus-Hipofiz-Sürrenal ve Gonad Hastalıkları Kursu”, 1999, Antalya.
 • 40. Türk Hematoloji Derneği, “IV. Mezuniyet Sonrası Hematoloji Kursu”, 1999, İstanbul.
 • 41. Obezite Çalışma Grubu, “Obezite Eğitim Kursu”, 1999, Ankara.
 • 42. Türk Hematoloji Derneği, “III. Mezuniyet Sonrası Hematoloji Kursu”, 1998, Ankara.
 • 43. Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi, Kardiyoloji Ana Bilim Dalı, “İskemik Kalp
 • Hastalığı Riski Altındaki Hastaların Uzun Dönem Kontrolü, Mezuniyet Sonrası Eğitim Kursu”, 1997, Ankara.
 • 44. Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi, “Onkoloji Kursu”, 1996, Ankara.
 • 45. Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Bilimsel Etkinlikleri, “Yaşlılık ve Aile Hekimi Kursu”, 1996, Ankara.
 • 46. Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Endokrinoloji ve Metabolizma Hastalıkları Bilim Dalı ile Türkiye Endokrinoloji ve Metabolizma Derneği, “Diabetes Mellitus Kursu”, 1996, Ankara.