Ulusal Yayınlar

 • 1. Erol Çakmak, İsmail Sarı, Özlem Canoz, Bülent Eser, Fevzi Altuntaş, Mustafa Çetin, Ali Ünal. Prognostic Significance of P53, Bcl-2, and Fas Expression in Patients with Primary Gastrointestinal Diffuse Large B-Cell Lymphoma. Erciyes Med J 2015; 37(3): 102-5 • DOI: 10.5152/etd.2015.150001.
 • 2. Ali Hakan Kaya, Gökçe Kübra Taşkın, Sinem Civriz Bozdağ, Emre Tekgündüz, Fevzi Altuntaş. Kanser tedavisi sonrası gelişen iki ikincil akut lenfoblastik lösemi olgusu.  Türkiye klinikleri Journal of case Reports 2014.
 • 3. Ali Hakan Kaya, Fevzi Altuntaş. Trombotik trombositopenik purpura. Erken Tanı 2014.
 • 4. IS.Demiriz, S. Namdaroğlu, F. Altuntas. Primer Merkezi Sinir Sistemi Lenfomaları. Turkiye Klinikleri J Med Oncol-Special Topics 2013;6(1):50-7.
 • 5. F. Altuntaş. Lenfomalarda kanıta dayalı bakışla transplantasyon. Turkiye Klinikleri J Hem Onc-Special Topics, 5(3), 59-65 (2012).
 • 6. M. Bulut, F. Altuntaş. Kan Komponenti Transfüzyon İlkeleri. Turkiye Klinikleri J Hem Onc-Special Topics, 4(2), 91-9, (2011).
 • 7. İ. Sarı, F. Altuntaş. Kök Hücre Naklinde GVHH Dışı Erken Dönem Komplikasyonlar. Hematolog, 1 (1), 95-114, (2011).
 • 8. S. Kabukcu, F. Altuntaş. Akut myeloid lösemide hemopoietik kök hücre nakli: Kime? Ne zaman? Nasıl?. Turkiye Klinikleri J Hem Onc-Special Topics, 3(2),41-54, (2010).
 • 9. F. Altuntaş, O İlhan. Akut lenfoblastik lösemide kök hücre nakli: Kime? Ne zaman? Nasıl?. Turkiye Klinikleri J Hem Onc-Special Topics,3(2),112-24, (2010).
 • 10. F. Altuntaş. Kanıta dayalı kök hücre nakli uygulamaları, V. Hemaferez kongre kitabı, 12-22, (2010).
 • 11. E. Tekgündüz, F. Altuntas. Perifer, Kemik iliği, kord kanı nakli: Kanıta dayalı uygulamalar, V. Hemaferez kongre kitabı, 2-12, (2010).
 • 12. F. Altuntas. Multiple myeloma 2010.
 • 13. F. Altuntas. Multipl myelomada kanıta dayalı kök hücre nakli uygulamaları, 2010.
 • 14. F. Altuntas. Lenfomada kanıta dayalı kök hücre nakli uygulamaları, 2010.
 • 15. S. Kabukcu, F. Altuntaş. Akut myeloblastik lösemide kök hücre nakli: Kime? Ne zaman? Nasıl? Turkiye Klinikleri J Int Med Sci, In press, (2010).
 • 16. F. Altuntaş, O İlhan. Akut lenfoblastik lösemide kök hücre nakli. Turkiye Klinikleri J Int Med Sci, In press, (2010)
 • 17. M. Sipahioglu, F. Altuntas, A. Aybal, A. Ünal, L. Kaynar, O. Kontas, O. Oymak, A. Ünal, Cengiz Utas. Primary Brain T-cell Lymphoma Concomitant with CNS Tuberculosis in a Kidney Transplant Patient. Erciyes Medical Journal 2009;31(3):256-260.
 • 18. S. Kabukcu, F. Altuntaş. Kök hücre mobilizasyonu. IV. Hemaferez kongre kitabı, 144-181, (2009).
 • 19. İ. Sarı, F. Altuntaş. İmmün Kompromize Hastada Kan Ürünü Kullanımı. IV. Hemaferez kongre kitabı, 112-122, (2009).
 • 20. Fevzi Altuntaş, Önder Arslan. Kemik iliği baskılanmış hastalarda transfüzyon prensipleri. 619-634, 2009.
 • 21. I. Sarı, M. Kula, B. Eser, L. Kaynar, F. Altuntaş, I. Koçyiğit, E. Mavili, A. Tutuş, M. Çetin, A. Ünal. Ga-67 Uptake: a Predictor of Post-Therapy Active Residual Disease and Clinical Outcome in Patients with Diffuse Large Cell Lymphoma. Erciyes Medical Journal, 30(1), 008-013, (2008).
 • 22. I. Sarı, F. Altuntas, L. Kaynar, B. Eser, M. Cetin. The Use of High Dose Acyclovir in Patients with Hematological Malignancies Developing Herpes Virus Infections: Is it really safe? Turkish journal of Hematology 25 (4): 205 - 206 (2008).
 • 23. H. Demiraslan, O. Yıldız, L. Kaynar, F. Altuntaş, B. Eser, B. Aygen. Febril Nötropenik Hastalardan İzole Edilen Mikroorganizmalar ve Antimikrobiyal Duyarlılıkları: 2005 Yılı Verileri. Erciyes Tıp Dergisi, 29(5), 376-380 (2007).
 • 24. L. Kaynar, F. Altuntas. Transfüzyon Öncesi Karşılaştırma Testleri. Turkiye Klinikleri J Int Med Sci, 3(36), 33-43, (2007).
 • 25. F. Altuntas, I. Sarı. Transfüzyon prensipleri ve akut reaksiyonlar. Türk hematoloji derneği, Destek tedavileri kurs kitapçığı, 64-76, (2007).
 • 26. F. Altuntas. Donor platelet aferezis: Nasıl ve hangi makine ile? III. Hemaferez Kongresi Eğitim Kitapçığı, (2007).
 • 27. M. Altınbaş, M. Özkan, Ö. Er, HS. Coşkun, B. Kaplan, C. Küçük, F. Altuntaş, B. Eser. Gemcitabine and cisplatin in the treatment of patients with locally advanced and metastatic pancreatic carcinoma. Turkish Journal of Cancer, 33(4),181-186, (2003).
 • 28. A. Ünal, F. Altuntaş. Solid tümörlerde yüksek doz tedavi ve otolog periferik kök hücre nakli. Türkiye klinikleri, Hematoloji Dergisi, 1(1), 99-103, (2003).
 • 29. M. Özkan, Ö. Er, B. Kaplan, HŞ. Coşkun, F. Altuntaş, B. Eser, M. Altınbaş. Clinical outcome of patients with inoperabl lung carcinoma. Journal of Turkish Hematology-Oncology, 4(13), 212-217, (2003).
 • 30. F. Altuntaş. Kanama ve Hemostazis. Yoğun Bakım. Tanı ve Tedavi. 443-446, (2003)
 • 31. A. Demirkazık, A. Arıcan, F. Altuntaş, D. Dinçol, H. Karaoğuz, F. Çay, H. Akbulut, F. İçli. Results of Mitomycin-C Plus Vinblastine Plus Cisplatin Combination Chemotherapy in Patients with Advanced Non-Small Cell Lung Cancer In Turkey. Acta Oncologica Turcica, 30 (1-4), 4-8, (1997).
 • 32. İ. Sarı, A. Aybal, B. Eser, A. Ünal, F. Altuntaş, A. Ünal, M. Cetin. "Juguler santral venöz kateterizasyona bağlı Horner sendromu: Bir olgu sunumu" Erciyes Tıp Dergisi, 28 (4), 230-232, (2006).
 • 33. F. Altuntas, O. Yildiz, B. Eser, E. Alp, I. Sarı, M. Cetin, B. Sumerkan, A. Unal. "Microbiologically documented infections following peripheral blood stem cell transplantation: Single center experience" Turkish J Hematol, 22 (3),133-145, (2005).
 • 34. F. Altuntaş , AR. Uysal, D. Çorapçıoğlu, Ç. Erol. "Twice Weekly L-T4 For The Treatment Of Primary Hypothyroidism" Turkish Journal of Endocrinology and metabolism, 8(1), 25-34, (2004).
 • 35. F. Altuntaş , L. Kaynar, B. Eser, I. Sarı, B. Kaplan, M. Özkan, M. Çetin, A. Ünal. "Multipl myeloma tedavisinde üç farklı konvansiyonel kemoterapi protokolünün karşılaştırılması: Tek merkez deneyimi" Türk Onkoloji Dergisi, 19, 9-14, (2004).
 • 36. F. Altuntaş , B. Eser, Ö. Canöz, Ö. Er, M. Özkan, S. Şıvgın, M. Çetin, A. Ünal. "Kronik Lenfositik Lösemi/Lenfoma'da Fludarabin Tabanlı Kemoterapi" Türk Hematoloji Onkoloji Dergisi, 2 (14),1-6, (2004).
 • 37. F. Altuntaş , O. Yıldız, A. Ünal. "Hematolojik Maligniteli Hastalarda İntravenöz Kateter İnfeksiyonları". Erciyes Tıp Dergisi, 26 (1), 25-32, (2004).
 • 38. F. Altuntaş , B. Eser, M. Sipahioğlu, Ö. Canöz, E. Ekici, M. Çetin, A. Ünal. "Kanama diatezi ile seyreden bir antifosfolipid antikor sendromu olgusu". Erciyes Tıp Dergisi, 26(3), 141-144, (2004).
 • 39. F. Altuntaş , L. Kaynar, B. Eser, C. Küçük, MA. Yücel, M. Çetin, A. Ünal."İmmün Trombositopenik purpuralı olguların değerlendirilmesi: Bir merkezin sonuçları". Türkiye Tıp Dergisi, 4, 65-71, (2004).
 • 40. F. Altuntaş, B. Eser, B. Kaplan, Ö. Canöz, K. Gündoğan, M. Özkan, Ö. Er, HŞ. Coşkun, M. Çetin, E. Karahacıoğlu, A. Ünal. "Hodgkin hastalığında ilk basamak tedavi sonuçları: tek merkez deneyimi" Türk Hematoloji Onkoloji Dergisi , 2(13), 79-86, (2003).
 • 41. F. Altuntas , M. Arat, O. İlhan. "Radyoterapi Alan Anemik Kanserli Hastalarda Eritropoetin'in Klinik Kullanımı". Erciyes Tıp Dergisi, 25(1), 45-53, (2003).
 • 42. M. Özkan, Ö. Er, B. Kaplan, HŞ. Coşkun, O. Yıldız, F. Altuntaş, B. Eser, K. Uçar, F. Kurnaz, M. Altınbaş. "Akciğer Malign Tümörlerinde Vena Kava Süperior Sendromu Gelişmesi Kötü Prognostik Bir Faktör mü?" Türk Onkoloji Dergisi, 18 (2), 60-63, (2003).
 • 43. ÖU Gürkan, F. Altuntaş, Ö. Kumbasar, T. Acıcan, S. Saryal, D. Alper. "Kritik hasta nöropatisi ile komplike olmuş ilginç bir ARDS olgusu". Tüberküloz ve Toraks, 49(3), 401-404, (2001).
 • 44. S. Özbaş, D. Çorapçıoğlu, F. Altuntaş, B. Yanık, SD. Sak, S. Koçak. "Kist Hidatik Görünümü Veren Bir Tiroid Kisti: Vaka Sunumu". Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Mecmuası, 52(4), 247-250, (1999).